STAN Flister Road User

Informeert de weggebruiker over geplande en ongeplande wegwerkzaamheden

Quote Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat):

“Inmiddels gebruikt 98% van de automobilisten digitale informatie onderweg. Daarnaast blijkt uit pilots en projecten dat het onderweg waarschuwen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Ik wil graag inspelen op deze ontwikkelingen, ook omdat bestuurders van bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens aangeven deze waarschuwingen te waarderen en hier meer en meer op vertrouwen...”

bron:
rijksoverheid

De Flister-Road User module van STAN creëert waarschuwingen voor weggebruikers bij het naderen van:

·        Geplande wegwerkzaamheden
·        Ongeplande wegwerkzaamheden
·        In- en uitvoegend werkverkeer

Deze waarschuwingen worden opgepakt door serviceproviders, die vervolgens de distributie naar de weggebruikers verzorgen.

Lees ook...