Pilot GVO A13

April 2021 – Eerste grootschalige proef tijdens het weekendslot met Van Gelder Aannemingsmaatschappij b.v.

Van Gelder Aannemingsmaatschappij b.v. voerde in het kader van project GVO WNZ tijdens een weekendslot asfaltonderhoudswerkzaamheden uit op de A13 (13 - 15 april). In de uitvoerige voorbereiding van dit slot, heeft Van Gelder uitgebreid meegewerkt aan het mogelijk maken van een pilot voor de STAN app. De pilot stond in het teken van een scale-test tijdens een grootschalige infraproject en het verzamelen en analyseren van veiligheidsdata. Daarnaast bood dit slot een perfecte manier om de bereidheid van gebruik van de app onder de doelgroep te ervaren.

 

Op diverse verzamelplaatsen werden deelnemers ontvangen met uitleg over het doel van de pilot; uiteindelijk deden 38 deelnemers mee aan de proef, wat een grote hoeveelheid aan verzamelde veiligheidsdata opleverde.

Lees ook...