Pilot digitaliseren van tijdelijke verkeersmaatregelen

Maart 2019 - Van Brienenoordbrug

Op woensdagavond 27 maart 2019 hebben wij een eerste pilot uitgevoerd in het kader van digitaliseren van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze pilot stond in het teken van het verzamelen van data uit verschillende bronnen, om de nauwkeurigheid hiervan te bepalen. Daarnaast is onderzocht op welke wijze wegwerkers het werkvak betreden.

Voor deze avond stonden inspectiewerkzaamheden aan de hoofdrijbaan van Brienenoordbrug gepland. Traffic & More verzorgde hiervoor de verkeersmaatregel, waarbij het verkeer via de parallelbaan werd geleid.

Voor de pilot zijn middelen als afzetkegels en hekwerk uitgerust met een IOT sensor en is de GPS data van werkvoertuigen en actiewagens benut. Daarnaast is gebruik gemaakt van de functionaliteit van Flister om wegverkeer te waarschuwen op naderende verkeersmaatregelen (early warning).

De uitkomsten van de pilot hebben wij op een digitale ondergrond ingeladen, waarmee inzicht ontstond in de variatie van nauwkeurigheid van diverse databronnen. Door hier mobiliteitsdata aan toe te voegen, kon de impact van de maatregel op het wegverkeer inzichtelijk worden gemaakt.

De belangrijkste uitkomst van de pilot was dat het werkverkeer dat de afzetting diende te betreden, veel moeite had om dit op een veilige manier te doen. Dit bleek vooral te wijten aan het gebrek aan een eenduidige instructie hoe het werkvak te betreden.

Lees ook...