Navigeren naar de werkinrit

November 2022

De wegwerker is een aanzienlijk gedeelte van zijn werktijd kwijt aan het reizen van en naar de werklocatie. Deze locatie is dagelijks anders vanwege een grote variatie aan projecten en faseringen; een complexe rijtaak om telkens op tijd op de juiste locatie te verschijnen.

Wij hebben de STAN app uitgerust met een ingebouwde navigatie die de gebruiker begeleidt naar relevante projectlocaties (zoals de verzamelplaats, werkinrit of projectdepot). De navigatie is uniek doordat deze geen rekening houdt met omleidingen die voor het wegverkeer rond werkzaamheden worden ingesteld.

De navigatie maakt onderdeel uit van de Entry Assist van STAN, waarbij de gebruiker voorafgaand aan start werk met een video-instructie wordt geïnformeerd over uit te voeren handelingen en veiligheidsmaatregelen. Met de navigatie wordt de gebruiker vervolgens veilig naar de werkinrit begeleid. Dit draagt bij aan de voorspelbaarheid van het gedrag bij de tijdelijke situatie.

In combinatie met andere toepassingen binnen STAN vormt de navigatietool (Entry Assist) een sterk middel om de (veiligheids-) performance op een project te optimaliseren.  

In de webapplicatie is het mogelijk om een verplichte aanrijdroute te ontwerpen, waarop de navigatie vervolgens de routebegeleiding baseert. Zo kunnen verplichte aan- en afvoerroutes worden ontworpen en wordt naleving ervan getoetst via de datamodule.

Lees ook...