N237

‘Wegh der Weegen’

STAN en digitaal verkeersmanagement bij weekendafsluiting

Eind augustus werd STAN ingezet op het project Groot Onderhoud N237, waar Mourik Infra in opdracht van de Provincie Utrecht de verbreding fietspaden en het renoveren van de 'Wegh der Weegen' heeft uitgevoerd.

Tijdens deze inzet lag de voornaamste focus op:

  • Het toepassen STAN op een regionaal project. Door de kleinschalige opzet van het werkvak kom je andere uitdagingen tegen dan bij een project op een Rijksweg.
  • De inzet van digitaal verkeersmanagement om weggebruikers vroegtijdig te informeren over de afsluiting (via social media en navigatiebeïnvloeding).

Inzicht in voortgang en relevante projectlocaties

STAN werd ingezet voor de disciplines freesmachines, transport en verkeersregelaars met speciale aandacht voor de data die door deze disciplines werden gegenereerd. En dit is gelukt, met als resultaat dat er gedurende de drie dagen dat STAN actief was op dit project, meer dan 70.000 datapunten zijn verzameld door 25 unieke deelnemers.

Voor de freesmachines kon zo worden weergegeven wat de voorgang in de werkzaamheden is geweest tijdens het werk. Deze informatie wordt nog interessanter als dit ook in toekomstige projecten wordt bijgehouden. Zo kunnen bijvoorbeeld preciezere prognoses gemaakt worden voor de voortgangen kunnen eventuele belemmeringen voor deze voortgang geëlimineerd worden.

Bij het transport lag de focus op de routing voor chauffeurs. Dit is hoofdzakelijk gedaan door navigeerbare markers naar belangrijke punten in te stellen, met behulp van verplichte rijroutes om te voorkomen dat voertuigen onnodig door het werkvak rijden. Het elimineren van deze onnodige bewegingen leidt tot een rustiger werkvak, waarmee de veiligheid verbetert. Verder zijn er niet-navigeerbare markers toegevoegd om de chauffeurs inzicht te geven waar ze konden keren of waar de verschillende freesvakken zich bevonden.

Voor de verkeersregelaars was het belangrijk dat zij vooraf goed geïnformeerd werden en de juiste post konden vinden. Dit is gedaan door in de app een video-instructie te laten zien en de posten navigeerbaar te maken.

Op afstand kon met de voortgang worden meegekeken via de coordination view, waarin ook de opbouw van verkeersmaatregelen kon worden gevolgd.

Verzamelde datapunten.

Digitaal verkeersmanagement – een groot bereik van een specifieke doelgroep

In aanloop naar de werkzaamheden is aandacht besteed aan het digitaal informeren van omwonenden en weggebruikers. Dit verliep via het toepassen van digitale vooraankondigingen via social media. De weekendafsluiting werd daarnaast ook digitaal afgesloten door de inzet van Traffic Reportal. Hiermee beïnvloeden we de navigatiesystemen van weggebruikers zodat zij vroegtijdig worden omgeleid. Ook zo spelen we in op veiligheid rondom het werkvak.

Het hoofddoel van STAN is om bij te dragen aan een veiliger verloop van wegwerkzaamheden. De gegenereerde data van dit project is met de aannemer geëvalueerd om te kijken wat goed is gegaan en waar verbeteringen liggen voor toekomstige projecten. Dit zal positief bijdragen aan de veiligheid in het werkgebied voor komende projecten.

 

Lees ook...